<متن متحرك>

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

برو بچه های شیمی کاربردی اردبیل - ♥ ♦ ♣ ♠ بقیه آزمایشگاه شیمی معدنی 2 ......
 
برو بچه های شیمی کاربردی اردبیل
لیسانس شیمی به درد لای جرزه دیوار هم نمیخوره به زودی خواهی دید...
درباره وبلاگ


آخر ساعت درس شیمی فیزیک یک دانشجوی دوره دکترای نروژی سوالی مطرح کرد:استاد شما که از کشورجهان سومی(ایران)می آید جهان سوم چگونه کشوری است؟
فقط چند دقیقه مانده بود...
من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا میکنم.
گفتم:جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند خانه اش خراب میشود و هر کس بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد(پروفسور حسابی)

تهیه کمپلکس نیترو  و نیتریتو پنتا آمین کبالت(III) کلراید
یکی از انواع ایزومریزاسیون در کمپلکسها، ایزومریزاسیون ناشی از نحوه اتصال لیگاند می باشد که از
موارد شناخته شده آن نیترو و نیتریتو پنتاآمین کبالت (III) کلراید هستند.
در نوع نیترو اتصال بین کبالت و گروه NO2 از طریق N و در نوع نیتریتو اتصال از طریق O می باشد.
رنگ کمپلکس نیترو زرد رنگ و رنگ کمپلکس نیتریتو قرمز می باشد.
فرم قرمز یعنی نیتریتو نا پایدار تر از نیترو می باشد و به آهستگی و در طول زمان و در اثر حرارت خیلی
سریع به فرم زرد یعنی نیترو تبدیل  می شود.
شرح آزمایش : مخلوطی از یک گرم کلرو پنتا آمین کبالت(III) کلراید  و 10 میلی لیتر آب مقطر و 2.5
میلی لیتر از آمونیاک 10 درصد را در بشری به حجم 100 سی سی ریخته و روی یک حمام بخار حرارت
می دهیم. تا همگی حل گردد.( باید محلول را مرتب تکان داده و روی محلول یک شیشه ساعت گذاشت)
محلول را صاف کرده و محلول زیر صافی را جدا نموده و سرد می کنیم و بوسیله اسید کلریدریک رقیق 2
مولار محیط را تا pH=4 اسیدی می کنیم.
آنگاه 1.25 گرم از بلور نیتریت سدیم را به آن اضافه می کنیم و در حمام بخار گرم به گرم کردن آن ادامه
می دهیم
تا اینکه رسوب قرمز رنگ کاملاً حل شود. محلول زرد قهوه ای را سرد کرده و در حالی که به هم می زنیم
به آرامی 12 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن اضافه می کنیم. سپس در حمام یخ سرد نموده و
کریستالهای  زرد قهوه ای را صاف نموده و صافی را با HCl  1:1 شسته و آنگاه با الکل تا آزاد شدن
کامل اسید آن را می شوییم و در هوا خشک می کنیم.
مخلوطی از یک 0.5 کلرو پنتا آمین کبالت(III) کلراید  و 7.5 میلی لیتر آب مقطر و   1.25میلی لیتر از
آمونیاک 10 درصد را در بشری به حجم 100 سی سی ریخته و روی   یک حمام بخار حرارت می دهیم.
 محلول را صاف کرده و محلول زیر صافی را جدا نموده و سرد می کنیم و بوسیله اسید کلریدریک رقیق 2
مولار محیط را تا pH=7 می رسانیم.
آنگاه 1.25 گرم از بلور نیتریت سدیم را به آن اضافه می کنیم و پس از حل شدن آن 0.5 میلی لیتر اسید
کلریدریک 1:1 به آن اضافه می کنیم و پس از سرد کردن محلول رسوب حاصله را صاف کرده و باآب
سرد و الکل می شوییم.
نقش الکل که در اواخر واکنش اضافه می شود چیست؟
خلوص ماده را بالا می برد
قدرت حلالیت زیاد برای ناخالصی ها
ثابت دی الکتریک را بالا می برد
اضافه کردن NH3 زیادی چه دلیلی دارد؟
زیاد ریختن آمونیاک به دلیل این است که NH3 در محیط با چیزی جایگزین نشود.

تهیه کمپلکس کلرو پنتا آمین کبالت(III) کلراید

شرح آزمایش :  3 گرم کربوناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات تهیه شده در
آزمایش
قبل را در 30 میلی لیتر آب حل کرده و تا خرج شدن گاز دی اکسید کربن از
محلول غلیظ HCl  به آن اضافه می کنیم. آنگاه محلول را با آمونیاک غلیظ
خنثی و در حدود 3 میلی لیتر بیشتر از مقدار لازم آمونیاک به آن اضافه می
کنیم .
حاصل را برای 20 دقیقه گرم می کنیم ( مواظب باشید محلول نجوشد ) در
این مرحله کمپلکس مورد نظر تشکیل می شود و حال محلول را کمی
سرد کرده و 45 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن اضافه می کنیم . آن
را مجدداً 20 -30 دقیقه حرارت داده و تغییر رنگ محلول را مشاهده می
کنیم. با سرد کردن محلول در دمای اتاق بلورهای قرمز ارغوانی تشکیل
می شوند. بلورها را با مقداری آب مقطر یخی شستشو داده و با استفاده
از پمپ تخلیه و قیف بوخنر صاف می کنیم و سپس با چند میلی لیتر اتانول
می شوییم و در داخل آون 120 درجه سانتی گرادی برای خارج ساختن
حلال مواد حاصل را خشک می کنیم.
Co(NH3)4CO3]+ + 2HCl → [Co(NH3)4(OH2)Cl]+2 +CO2 + Cl-            
[Co(NH3)4(OH2)Cl]+2 + NH3 → [Co(NH3)5(OH2)]3+ + Cl-           
[Co(NH3)5(OH2)]3+ 3HCl → [Co(NH3)5Cl]Cl2 + H2O + 3H
Co(NH3)5(OH2)]3+ 3HCl → [Co(NH3)5Cl]Cl2 + H2O + 3Hتهیه کمپلکس کربوناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات
شرح آزمایش: 6.7 گرم کربنات آمونیوم را در 20 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و به
آن 20 میلی لیتر محلول آمونیاک غلیظ افزوده و حاصل را در حالی که هم می زنیم
در محلولی از 5 گرم کبالت (II) نیترات در 15 میلی لیتر آب خالی می کنیم.
آنگاه 3 میلی لیتر آب اکسیژنه 30 درصد را به آرامی  به آن بیفزایید و محلول بدست
آمده را در یک بشر ریخته و در داخل هود روی شعله گاز 30 – 35  میلی لیتر تغلیظ
می کنیم ( مواظب باشید که محلول نجوشد ) ضمن تبخیر 1.5 گرم آمونیوم کربنات
را به آن اضافه می کنیم و حاصل را صاف می کنیم و محلول داغ صاف شده را در
حمام آب یخ سرد می کنیم تا  بلورهای قرمز کمپلکس تشکیل گردد. بلورها را به
کمک صافی صاف  می کنیم و آنها را با چند میلی لیتر آب و سپس اتانول شستشو
می دهیم.
CO3(NH4)2 + Co(NO3)2 + NH3 + H2O2 → [Co(NH3)4CO3]NO3 + NH4OH + H2O


کمپلکسها
در شیمی معدنی ترکیباتی وجود دارند که در آن اتم مرکزی حداقل با یک پیوند داتیو با
گروه اتمهای اطراف خود (لیگندها) ارتباط برقرار می‌کند. در‌ این ترکیبات اتم مرکزی
گیرنده جفت الکترون می‌باشد، چنین ترکیباتی را کمپلکس یا ترکیبات کئوردیناسیونی
می‌نامند. اتم مرکزی در این ترکیبات معمولاً دارای یک حفره الکترونی می‌باشد که می‌تواند
الکترونهای جفت نشده لیگند را بگیرد و یک پیوند کووالانسی-کئوردیناسیونی ، (داتیو)
تشکیل دهد.

کمپلکسهایی که در آنها انتقال الکترون می‌تواند در تشکیل پیوند نقش بسزایی داشته باشد
کمپلکسهای دهنده - گیرنده می‌نامند. اکثر عناصر جدول تناوبی اعم از فلزات گروه اصلی ،
فلزات گروه واسطه و غیر فلزات می‌توانند کمپلکس تشکیل دهند.


تاریخچه کمپلکس:
تا سال 1913 ساختمان کمپلکسها مشخص نشده بود اما در این سال آلفرد ورنر پدر شیمی
کوئوردیناسیونی نظر خود را در مورد ساختمان کمپلکسها اعلام کرد و این در حالی بود که
هنوز ساختمان الکترونی اتم مشخص نشده بود. قبل از ورنر دانشمندی به نام یورگنسون
برای برخی از کمپلکسها ساختارهایی تعیین کرده بود که با اعلام نظریه ورنر اشتباه بودن
این ساختارها مشخص شد.
ورنر به دلیل مطالعاتی که روی کمپلکسهای هشت وجهی ، مسطح مربعی و چهار وجهی
انجام داد و بنیانگذار شیمی کوئوردیناسیون شد، جایزه نوبل شیمی را در سال 1913
دریافت کرد.


نظریه ورنر:
هر اتم دارای دو ظرفیت می‌باشد. ظرفیت اصلی و ظرفیت والانس فرعی ، بنابراین
لزومی ندارد که فقط به اندازه ظرفیت اصلی یک اتم ، اتمهای دیگر به آن وصل شود بلکه
بعد از پر شدن ظرفیت اصلی که فضای کئوردیناسیونی داخلی را تشکیل می‌دهد. اتمها
می‌توانند به ظرفیت فرعی یا فضای کئوردیناسیون خارجی که نشانگر عدد اکسیداسیون اتم
مرکزی است، وارد شوند.

تا قبل از اینکه ورنر این نظریه را اعلام کند دانشمندان در تعیین ساختمان ترکیباتی مانند
اختلاف نظر داشتند. این ترکیب یک ترکیب یونی است و کلرها در آب به راحتی یونیزه
می‌شود. اما ها به آسانی جدا نمی‌شوند مگر اینکه ترکیب در اسید قوی جوشانده شود.
یورگنسون اولین ساختمان را بر این ترکیب به صورت زیر پیشنهاد کرد.

اما ورنر این ترکیب را یک یک ساختمان هشت وجهی پیشنهاد کرد که اتم کبالت در مرکز
و ها با شش پیوند هم اندازه در اطراف و یونهای کلر هم در فضای کئوردیناسیون خارجی
حضور داشتند.


لیگند :
دسته‌ای از اتمها که باهم هستند و یکی از اتمها می‌تواند جفت الکترونش را در اختیار اتم
دیگر قرار دهد. لیگند ممکن است یک ترکیب خنثی یا یک آنیون باشد.سولفات آلومینیوم
• سولفات آلومینیوم Al2(SO4)3, n H2O : که نام تجاری‌اش آلوم یا زاج سفید می‌باشد. با اضافه کردن به آب یا بی‌کربنات‌ کلسیم و آب واکنش داده ، هیدروکسید‌ آلومینیوم ایجاد می‌کند که هیدروکسید آلومینیوم مرکزی برای تجمع مواد کلوئیدی ، بدون بار شده ، لخته‌های درشت‌تر ایجاد می‌کند. در صورت ناکافی بودن قلیائیت محیط برای ایجاد هیدروکسید آلومینیم ، از آب آهک و کربنات سدیم استفاده می‌شود. چون +H مانع تشکیل هیدروکسید آلومینیوم می‌شود. عیب مهم استفاده از زاج ، ایجاد سختی کلسیم و CO2 (عامل خورندگی) می‌باشد.
• آلومینات سدیم Na3AlO3 : این ترکیب هم در اثر واکنش با بی‌کربنات ‌کلسیم ایجاد هیدروکسید آلومینیوم می‌کند. به علت خاصیت قلیایی ، احتیاج به مصرف باز اضافی ندارد
کمپلکس ایزومری سیس-ترانس
در ترکيبات يوني که هم کاتيون و هم آنيون آنها کمپلکس مشاهده مي‌شود و تفاوت آنها در توزيع ليگاندها اطراف اتمهاي مرکزي است. اين دو ايزومر در اثر تعويض ليگاندها اتم مرکزي بوجود مي‌آيد.
Cu(NH3)4 PtCl4 ↔ Pt(NH3)4 CuCl4 ↔ Pt(NH3)3Cl Cu(NH3)Cl3
    در تحقيق حاضر با استفاده از روش محاسباتي كوانتم مكانيكي MOPAC (PM3AM1,MNDO) پارامترهاي ساختاري از قبيل طول پيوند، زاويه پيوند، زاويه دي هدرال، ممان دوقطبي و انرژي پايداري ايزومرهاي سيس و ترانس مشتقات دي‌آزوبنزن‌ها محاسبه و نتايج به دست آمده از سه روش از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است . در پايان مكانيسم ايزومريزاسيون سيس -ترانس در مشتقات مختلف دي‌آزوبنزن و جنبه‌هاي مختلف صورت‌بندي حالت‌هاي گذار با استفاده از هاميلتون PM3AM1,MNDO مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج محاسبات MNDO و PM3 نشان مي‌دهد ايزومر ترانس پايدارتر از ايزومر سيس بوده و با نتايج تجربي كاملا" سازگار است . اما، روش AM1، ايزومر سيس را پايدارتر نشان مي‌دهد
 ترکیبات وقتی ایزومرهای فضایی یکدیگرند که در فضای  
کوئوردیناسیون خود لیگاندها یا
گروههای یکسان داشته باشند ولی نحوه آرایش آنهادر      
فضامتفاوت باشد. یک نوع این
هندسی ، یا ایزومری سیس- ترانس ، است.
دانستنیهایی از کروم و محصولات کروم
رسوب زرد رنگ، کرومات فقط از محلول های غلیظ استرانسیوم حاصل می شود .این رسوب بر خلاف کرومات با ریم در اسید استیک غلیظ به خوبی حل می شود.
Sr2++CrO42-→SrCrO4↓
رسوب زرد کم رنگ ، کرومات باریم می دهد که در اسید های معدنی محلول است.
Ba2++CrO42-→BaCrO4
رسوب سفید رنگ،می دهد که در اسید های معدنی غیر از اسید سولفوریک و اسید استیک حل می شود.
Ba2++Co2-3→BaCo3↓
BaCo3+H+→Ba2++Co2+H2o
پیدایش
کروم به شکل سنگ معدن کرومیت (H2CrO4) استخراج می‌شود. این عنصر را به صورت تجاری با حرارت دادن این سنگ معدن در حضور آلومینیوم یا سیلیسیوم تهیه می‌شود. تقریبا" نیمی از سنگ معدن کرومیت جهان در افریقای جنوبی تولید می‌شود. البته قزاقستان، هند و ترکیه نیز از تولید کنندگان عمده آن هستند.استفاده از آب در تولید سوخت
 
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش محققان نروژی، تزریق آب هوشمند نوعی خاص از آب دریا به چاه های کم بازده نفت می تواند میزان استخراج آنها را تا 60 درصد بهبود ببخشد.
طبق مطالعات جدید، محققان اعلام کردند که بیش از 50 درصد اندوخته های نفت جهان، بیلیونها گالن نفت در مخازن نفتی که از ترکیب کربنات کلسیم و صخره هایی حاوی آهک و سنگ آهک تشکیل شده است، به دام افتاده اند.


دانشمندان که در حال حاضر با تزریق آب دریا در چاه های آهکی میزان استخراج آن را افزایش داده اند، در حال تحقیق بر روی امکان عملی بودن این فرایند در مورد چاه های سنگ آهک نفتی هستند زیرا این چاه ها علاوه بر سختی ناشی از حضور سنگ آهک از بازده بسیار پایینی - کمتر از 30 درصد و در گاهی اوقات کمتر از 5 درصد - برخوردارند.
برای درک این مطلب دانشمندان نمونه هایی را از مخازن سنگ آهکی نفت در آسیای میانه جمع آوری کرده و آنها را برای چند هفته در نفت خام قرار دادند.
آنها سپس نمونه ها را به منظور اثبات قابلیت نفوذ آب به سنگ آهک، درون آب هوشمند، نوع خاصی از آب دریا که دارای سولفات و عوامل دیگر شیمیایی است، قرار دادند.
نتیجه آزمایشها نشان داد که آبیاری نمونه های سنگ آهک توسط این آب باعث بروز همان واکنش های شیمیایی می شود که آهک نسبت به آب هوشمند از خود نشان می دهد.
بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان اکنون در حال مقایسه میزان تاثیر این فرایند در برداشت نفت از مخازن کم بازده سنگ آهکی به نسبت مخازن آهکی هستند

روش تهیه زرد کروم و نارنجی کروم

از تر کيبات کروم از جمله اکسید کروم سبز , زرد کروم و
نارنجی کروم  در صنایع رنگ سازی استفاده می شود. اين
رنگدانه ها در رنگها و پلاستيکها کاربرد دارند. از جمله ویژگی
های رنگدانه هاي کرومات سرب درخشندگي فام ، قدرت رنگ
زنندگي و قدرت پوشانندگي بالا را می توان نام برد. 
روش تهیه زرد کروم[ PbCrO4]
6.5
گرم استات سرب را وزن کرده در 50 میلی لیتر اب مقطر حل
کنید سپس 1.5 گرم دی کرومات پتاسیم را با ان مخلوط نمایید.
محصول را به مدت نیم ساعت در درجه حرارت 85 تا 90 درجه
سانتیگراد در حمام اب قرار دهید. سپس ان را سرد و بعد صاف
نمایید و رسوب بدست امده را در اتوکلاو در 100 درجه
سانتیگراد خشک کنید.
    
روش تهیه نارنجی کروم(pbcro4.pbo
(6.5
گرم استات سرب را در 60 میلی لیتر اب مقطر حل کنید. 1.5
گرم دی کرومات پتاسیم به محلول استات سرب اضافه کنید در
هنگام جوشیدن 19 میلی لیتر محلول سود 4 نرمال به ان
اضافه کنید. سپس محصول را به مدت 20 دقیقه در درجه
حرارت 90 درجه سانتیگراد قرار داده و سپس ان را صاف کرده و 
خشک کنید.
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک